SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG
Informacje o rozliczeniu umowy w sprawie dominacji oraz przekazywania zysków i strat (DPLTA) zawartej z UNIWHEELS AG

Poniżej znajdują się informacje do pobrania w związku z rozliczeniem umowy w sprawie dominacji oraz przekazywania zysków i strat (DPLTA) zawartej z UNIWHEELS AG. Prosimy o wykonanie czynności opisanych w dokumencie „Instrukcja dla akcjonariuszy, którzy zamierzają przyjąć złożoną przez Superior Industries International Germany AG ofertę nabycia akcji zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie dominacji oraz przekazywania zysków i strat (DPLTA) zawartej 5 grudnia 2017 r. pomiędzy Superior Industries International Germany AG jako podmiotem dominującym a Uniwheels AG jako podmiotem zależnym”.

  W razie braku możliwości pobrania dokumentów udostępnionych na tej stronie internetowej, należy skontaktować się ze spółką SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL GERMANY AG, c/o UNIWHEELS AG, Investor Relations, Gustav-Kirchhoff Str. 10, 67098 Bad Dürkheim, Niemcy, tel.: +49 6322 9899-6209; e-mail: dplta@supind.com. Prosimy o skorzystanie z powyższych danych kontaktowych również w razie dodatkowych pytań z Państwa strony.

Instructions to ShareHolders
Information Fact Sheet
Agreement